Vår demokrati

Helena Onn
Huvudsekreterare Kommittén Demokratin 100 år

— Vi är väldigt nöjda med resultatet och samarbetet var smidigt. Sinkadus fångade snabbt våra komplexa frågor och hjälpte oss att hitta en bra och tydlig struktur och tog fram en snygg layout. På ett pedagogiskt och tålmodigt sätt undervisades vi även om publiceringssystemet.

vardemokrati.se
vardemokrati.se

Fler hemsidor