Kommissionen för Jämlik Hälsa

Kommissionen För Jämlik Hälsa

Oktober 2015

kommissionjamlikhalsa.se

Bakgrund

Kommissionen för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionens huvudsakliga fokus är på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället.

Uppdrag

Ta fram en hemsida där kommissionen kan informera om sitt uppdrag samt det löpande arbetet. Fokus på en blogg där samtliga kommissionärer kan bidra, ett kalendarium, tvåspråkighet samt möjlighet att publicera rapporter som läsbara pdf:er.

Summering

“Nils Winell fick i uppdrag att ta fram en avskalad hemsida med rätt tilltal för Kommissionen för jämlik hälsas målgrupp. Med stor lyhördhet för våra önskemål har han levererat precis det vi efterfrågade. Och punktligt dessutom. Nils har även tagit fram vår logotyp som vi är mycket stolta över. Tack för gott samarbete!”

— Jakob Larsson

DelaTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!