Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen

Februari 2017

agenda2030delegationen.se

Bakgrund

Mars 2016 tillsatte regeringen en delegation för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i Sverige. Delegationen ska ta fram förslag till övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030, som innehåller såväl nationella som internationella perspektiv och åtaganden. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Uppdrag

Lansera en hemsida som på ett enkelt, tydligt och tilltalande sätt presenterar delegationens uppdrag. Bland annat med möjligheten att publicera delegationens resultat, och ge generell information om de 17 målen samt en FAQ om själva Agendan. Delegationens medlemmar ska också presenteras, samt ges möjlighet till att kommunicera sitt arbete via en blogg.

Summering

“Vi är väldigt nöjda med hemsidan och samarbetet med Sinkadus. Nils lyssnade på våra idéer och presenterade ett upplägg som var tilltalande för mottagarna och samtidigt enkelt för oss att använda. Arbetet löpte väldigt smidigt och allt levererades inom utsatt tid.”

— Kristin Frilund

DelaTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!